| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Tips LC

Page history last edited by Brigitte van der Heide 12 years, 1 month ago

Tips voor goed verloop van deze Learning Circle.

 

Tijdens de studiereis hebben de Nederlandse collega's een aantal tips en handreikingen opgesteld.

 

 

Deze tips hebben we doorgesproken met de Surinaamse collega's op donderdag 27 februari en zijn er nog een aantal tips van hen bijgekomen.

De onderstaande tips zijn van groot belang om deze Learning Circle zo goed mogelijk te laten verlopen:

 

  • Geen lange films maken, i.v.m. de snelheid van het internet in Suriname.
  • Geen lappen tekst.
  • Geen moeilijk taalgebruik
  • Door en voor kinderen!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.