| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

suriname tijdlijn

Page history last edited by PBworks 13 years, 5 months ago

 

Nederlandse tijdlijn voor de Suriname - Curacao - Nederland
Learning Circles - februari 2011 (deze tijdlijn in pdf)


1. Voorbereiden, 07/02/2011 - 13/02/2011

Week 0

Accepteren uitnodiging van de wiki en het plaatsen van testberichten. Leerkrachten van de Surinaamse en Nederlandse scholen bereiden hun leerlingen voor op deelname aan de Learning Circle. Discussie over verantwoordelijkheid, vaardigheden, kennis en bewustwording.


2. Voorstellen, 14/02/2011 - 06/03/2011

Week 1-2-3

De docenten en leerlingen van de Surinaamse en Nederlandse scholen stellen zich aan elkaar voor door het plaatsen in de Wiki van een: Introductiebrief van de klas / leerlingen Introductiebrief van de docent Klassenfoto.


3. Vragen, 07/03/2011 - 20/03/2011

Week 4-5 
Nu wordt de leervraag opgezet. Na oriëntatie op het thema stellen de leerlingen één leervraag op die ze als klas graag beantwoord zien; de sponsored question. De vraag wordt in de Wiki geplaatst.


4. Antwoorden, 21/03/2011 - 01/05/2011

Week 6-7-8-9-10-11 
In deze periode worden door elke klas alle gestelde leervragen van de andere klassen beantwoord. Dit vraagt om onderzoek van bronnen, interviews, gesprekken etc. Het antwoorden gebeurt vanuit de eigen woon/leefomgeving en cultuur.De antwoorden worden in de Wiki geplaatst.

5. Samenvatting, 02/05/2011 - 22/05/2011

Week 12-13-14

In deze periode maken de leerlingen een samenvatting waarin ze verslag doen van het proces, de vragen en de antwoorden. Het is een prima moment voor reflectie op het eigen leren.

6. Sluiten, 23/05/2011 - 29/05/2011

Week 15 

De leerlingen en leerkrachten sluiten de Learning Circle af door het schrijven van een gezamenlijk afscheid. Leerlingen en leerkrachten vullen het evaluatieformulier in.

www.globalteenager.org

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.